Ale Torg

Två 18,9m² stora skärmar i norr & södergående rikting.

Här kan du på ett mycket kostnadseffektivt sätt profilera direkta budskap till förbipasserande trafikanter samt stärka ditt varumärke i regionen. Med skärmarnas placering kan du lätt påverka trafikanterna på E45 till spontanbesök. Med hjälp av storbildsskärmarna kan vi göra din annonsering mer levande på ett spännande och nytänkande sätt.

Ale-paketet

Innefattar alla publiceringsytor presenterade ovan

10 sekunder lång spot –  9 900 kr / mån

6 sekunder lång spot –  7  080 kr / mån

Priserna gäller vid tecknande av en månads avtal eller längre.

Annonsframställning

Har ni inget egen annonsmaterial hjälper Convista InHouse er att ta fram ett pricksäkert material som passar alla ovannämnda ytor för 495kr/tim (estimerad tid för att ta fram en vanlig annons är ca 1 timma).

Boka annonspaket?

Start typing and press Enter to search